Bokföring med exempel. Så här bokför du inköp och försäljning. Eko24.se

Bokföring

Vi listar bokföringsexempel för praktisk användning. Tänk på att bokföringen skiljer beroende på om du bokför enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden (fakturametoden). Bokföringen kan också skilja mellan olika bolagsformer, som t.ex enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Olika bokföringsprogram kan också använda olika bokföringskonton, enligt ramen för Bas kontoplan. I våra exempel använder vi normalt konto 3000, som ett intäktskonto för försäljning inom Sverige.


Annons:


Bokföra kostnadsränta på skattekonto
2022-12-27
Exempel på att bokföra kostnadsränta på skattekontot 1630. Motkontot är 8423 (Räntekostnader för skatter och avgifter).
KontoDebetKredit
1630100 kr
8423100 kr
#bokföring #skattekonto
1

Annons:


Bokföra ränta på skattekonto för Aktiebolag.
2022-12-26
Exempel på att bokföra ränteintäkt på skattekontot 1630. Motkontot är 8314 (Skattefria ränteintäkter).
KontoDebetKredit
1630500 kr
8314500 kr
#bokföring #skattekonto
0

Annons:


Omföring mot eget kapital 2010
2021-01-07
Insättningar, uttag och årets resultat (och andra 2XXX-konton) omförs normalt mot konto 2010 (Eget kapital) som första verifikat på nya räkenskapsåret. (Enskild firma.) Konto 2018 är egna insättningar/uttag, Konto 219 är årets resultat , Konto 2012 är avräkning för skatter och konto 2010 är Eget kapital.

Vår exempel
Innan omföringen är saldot på egna insättningar (konto 2018) -5000kr. Vi har alltså under året satt in 5000 kr på företagskontot. För att nolla bort dem så sätter vi 5000 kr i debet kolumnen för Konto 2018. Förra året gjorde vi en vinst på 10.000kr. För att flytta vinsten till eget kapital (2010) så säter vi 10.000kr i debet på konto 2019. Vi har betalat in 3000 kr i skatter (konto 2012). Saldot på konto 2012 är +3000 kr. Mellanskillnaden (mellan summan av kolumnerna) blir 12.000 kr och de bokas upp i kreditkolumnen på konto 2010
KontoDebetKredit
20123000 kr
20185.000kr
201910.000 kr
201012.000 kr

Exempel på första verifikatet på år 2021

#bokslut #bokföring
0

Annons:


Bokföra provision från Adrecord
2021-01-02
Exempel på hur man bokför provision från Adrecord enligt kontantmetoden. Vi har fått 1250 kr utbetalt till vårt företagskonto (1930).
KontoDebetKredit
30001000 kr
2611250 kr
19301250 kr
#affiliate #bokföring
1

Annons:


Provision från Adtraction.
2021-01-01
Driver du eget bolag som t.ex influencer och får provision utbetald från Adtraction? Här är ett exempel på hur man bokför provision från Adtraction enligt kontantmetoden. Vi har fått 3000 kr utbetalt till vårt företagskonto (1930).
KontoDebetKredit
30002400 kr
2611600 kr
19303000 kr
#affiliate #bokföring
0

Annons:


Bokföra inköp mot faktura (enligt faktureringsmetoden)
2020-12-29
Bokföra inköp av varor mot faktura (enligt faktureringsmetoden). När vi har fått fakturan, så bokar vi upp den mot konto 2440 (Leverantörsskulder).
KontoDebetKredit
40101000 kr
2641250 kr
24401250 kr


När fakturan betalas, så bokförs betalningen. Konto 1930 är företagskonto.
KontoDebetKredit
24401250 kr
19301250 kr


#bokföring #faktureringsmetoden
0

Annons:


Bokföra inbetalningar moms.
2020-12-28
Vid betalning av moms från företagskontot:
Konto 1930 är företagskonto. Konto 2650 är redovisningskonto för moms.
KontoDebetKredit
26502000 kr
19302000 kr
#bokföring #moms
0

Annons:


Bokföra egen insättning
2020-12-28
Exempel på hur man bokför en egen insättning på 1000 kr till företagskontot (1930).
KontoDebetKredit
19301000 kr
20181000 kr
#bokföring
1

Annons:


Bokföra försäljning mot faktura (enligt faktureringsmetoden)
2020-12-28
Bokföra försäljning mot faktura (enligt faktureringsmetoden). Bokför fakturan när den skapas. Konto 3000 är försäljning, 2611 är utgående moms 25% och konto 1511 är kundfordran.
KontoDebetKredit
30001000 kr
2611250 kr
15111250 kr


När betalning har inkommit, så bokför du att fakturan är betald. Konto 1530 är företagskonto och konto 1511 är kundfordran.
KontoDebetKredit
15111250 kr
19301250 kr


#bokföring #faktureringsmetoden
2

Annons:


Exempel på hur man bokför försäljning via Payson.
2020-12-27
Exempel på hur man bokför försäljning via Payson. Du har sålt en tjänst för 80 kr inklusive 25% moms. Konto 6570 används för bankavgifter.
KontoDebetKredit
300064 kr
261116 kr
65404
193076
#bokföring
1

Annons:


Bokföra eget uttag.
2020-12-27
Bokföra eget uttag från företagskonto (1930). Det blir ingen skatt på eget uttag enskild firma.
KontoDebetKredit
19301000 kr
20181000 kr
#bokföring
0

Annons:


Bokföra faktura i Euro
2020-12-27
Vid bokföring av intäkt eller utgift i Euro, så måste beloppet omvandlas till svenska kronor (SEK). Använd Riksbankens officiella valutakurs för att få rätt värde i bokföringen.
#bokföring
0

Annons:


Bokföra inköp med privata pengar
2020-12-27
Bokföra inköp av kopieringspapper med privata pengar (Enskild firma). Konto 5460 är förbrukningsmaterial. Konto 2641 är debiterad ingående moms. Konto 2018 används för egen insättning eller eget uttag
KontoDebetKredit
5460480 kr
2641120 kr
2018600 kr
#bokföring
0

Annons:


Bokföra överföring från Payson
2020-12-27
Exempel på hur man bokför överföring från Payson till ett företagskonto (1930) I vårt exempel så överför vi 1000 kr från Payson (konto 1935) till företagskontot (1930). Avgiften från Payson hamnar på konto 6540, som är kontot för bankavgifter mm.
KontoDebetKredit
1930998 kr
65402 kr
19351000 kr
#bokföring #payson
0

Annons:


Bokföring i Excel.
2020-12-27
Bokföring i t.ex Excel är inte tillåtet enligt Bokföringslagen. Orsaken är att man i Excel kan ändra siffror i efterhand. Därför måste man använda bokföringsprogram eller föra bok på papper.
#bokföring
0

Annons:


Ingående moms
2020-12-27
Ingående moms är momsen som företagaren betalar på köpta varor och tjänster. Det är ingen kostnad, då den ingående momsen återbetalas (eller dras av från den utgående momsen). Skillnaden mellan ingående- och utgående momsen, ska du antingen betala eller få tillbaka från Skatteverket.
#bokföring #moms
0

Annons:


Utgående moms
2020-12-27
Utgående moms är momsen som företagaren lägger på sina varor eller tjänster.
#bokföring #moms
0

Annons:


Nollställa momsen
2020-12-27
Precis innan årsskiftet ( eller i slutet av perioden för momsredovisningen) så gäller det att nollställa momskontona. Konto 2650 är konto för momsredovisning.
Saldo innan nollning
KontoSaldo
2611K 2300 kr
2641D 1100 kr
Nollställning
Kontona nollas mot konto 2650.
KontoDebetKredit
26112300
26411100
26501200

Vid betalning av moms från företagskontot:
KontoDebetKredit
26501200 kr
19301200 kr
#bokföring #momsredovisning
0

Annons:


Bokföra årets resultat
2020-12-27
Exempel på att bokföra årets resultat (vinst 50.000 kr) i enskild firma. Årets vinst/förlust på konto [8999]. Konto 2019 är årets resultat.
KontoDebetKredit
899950.000 kr
201950.000 kr
#bokföring #vinst
0

Annons:


Bokföringsprogram
2020-12-27
Lista på bokföringsprogram. (Utan rangordning)
Fortnox
Visma
Acconomy
Bookio
Speedledger
Dooer
Hogia
Acconomy var tidigare Promikbook.
#bokföring
0

Annons:


Bokföra försäljning
2020-12-26
Exempel på hur man bokför försäljning inom Sverige (Kontantmetoden). Konto 3000 är försäljning inom Sverige. Konto 2611 är utgående 25% moms och konto 1930 är företagskonto.
KontoDebetKredit
30002000 kr
2611500 kr
19302500 kr
#bokföring
1

Annons:


Bokföra webhotell
2020-12-26
Exempel på hur man bokför inköp av Webbhotell inom Sverige (Kontantmetoden). Konto 6540 används för IT-tjänsgter. Konto 2641 är ingående 25% moms och konto 1930 är företagskonto.
KontoDebetKredit
65401000 kr
2641250 kr
19301250 kr
#bokföring
1

Annons:


Bokföra betalning av preliminär skatt
2020-12-26
Exempel på hur man bokför inbetalning (1000kr) av preliminär skatt (Kontantmetoden). Konto 2012 används för avräkning av skatter och avgifter.
KontoDebetKredit
19301000 kr
20121000 kr
#bokföring
0Eko24.se
Taggar.

Reservation för typografiska fel, databasfel och felaktiga uppgifter.
©2020-2021 Copyrights, Eko24.se
Bilder från Pixabay.com