Bokslut. Eko24.se

Bokslut

Efter varje räkenskapsår, så är man tvungen att upprätta ett bokslut, som är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring. Bokslut innebär att man sammanställer verksamhetsårets transaktioner i en resultat- och balansräkning. Regler för bokslut skiljer mellan olika bolagsformer.

Periodisering

Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning ,som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas. På samma sätt ska inkomster tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen genomförs under en annan period.


Annons:


Omföring mot eget kapital 2010
2021-01-07
Insättningar, uttag och årets resultat (och andra 2XXX-konton) omförs normalt mot konto 2010 (Eget kapital) som första verifikat på nya räkenskapsåret. (Enskild firma.) Konto 2018 är egna insättningar/uttag, Konto 219 är årets resultat , Konto 2012 är avräkning för skatter och konto 2010 är Eget kapital.

Vår exempel
Innan omföringen är saldot på egna insättningar (konto 2018) -5000kr. Vi har alltså under året satt in 5000 kr på företagskontot. För att nolla bort dem så sätter vi 5000 kr i debet kolumnen för Konto 2018. Förra året gjorde vi en vinst på 10.000kr. För att flytta vinsten till eget kapital (2010) så säter vi 10.000kr i debet på konto 2019. Vi har betalat in 3000 kr i skatter (konto 2012). Saldot på konto 2012 är +3000 kr. Mellanskillnaden (mellan summan av kolumnerna) blir 12.000 kr och de bokas upp i kreditkolumnen på konto 2010
KontoDebetKredit
20123000 kr
20185.000kr
201910.000 kr
201012.000 kr

Exempel på första verifikatet på år 2021

#bokslut #bokföring
0

Annons:


Periodisera faktura (försäljning) vid bokslut
2021-01-01
Om du bokför enligt kontantmetoden, så måste du vid bokslut även bokföra fakturor som du ännu inte har fått betalt för. Dessa fakturor bokförs "enligt fakturametoden" så att försäljningen redovisas på rätt period. Konto 1510 är för kundfordringar.

Fakturan har fakturadatum 2020-12-31 och förfallodag 2021-01-31. Du förväntas att få betalt för fakturan 2021 och sätter således upp den som en kundfordran.

KontoDebetKredit
30005000 kr
26111250 kr
15106250 kr


2021-01-12: Kunden betalar fakturan och 6250 kr inkommer på företagskonto 1930. Kundfordran bokas bort i bokföringen.

KontoDebetKredit
19306250 kr
15106250 kr


#bokslut
0

Annons:


Periodisera inköp vid bokslut.
2021-01-01
Om du bokför enligt kontantmetoden, så måste du vid bokslut även bokföra inköp som du ännu inte betalat. Dessa inköp bokförs "enligt fakturametoden" så att inköpet redovisas på rätt period. Konto 2440 är för leverantörsskulder.

Du har fått en faktura i december 2020, med förfallodag 2021-01-20

KontoDebetKredit
40105000 kr
26411250 kr
24406250 kr

Du betalar fakturan 2021-01-15 (konto 1930 företagskonto) och bokför enligt följande:

KontoDebetKredit
24406250 kr
19306250 kr

#bokslut
0Eko24.se
Taggar.

Reservation för typografiska fel, databasfel och felaktiga uppgifter.
©2020-2021 Copyrights, Eko24.se
Bilder från Pixabay.com